ENDAST GROSSISTFÖRSÄLJNING


Stickpropp 32088

SKU:  32088
Quantity:   

12 V 16 A. Lödfri anslutning med skruvar. Kabelavlastning. Marinkvalité.                                                                              Svart plasthölje. Tätande flexibelt UVstabiliserat lock. Icke korroderande                                                                      metalldelar . förnicklad tennbrons. Den fjädrande kontaktspetsen – plus-                                                                              polen – är ovanligt vid för att undvika gnistbildning och upphettning.                                                                                 Sidofjädern -minuspolen – har skarpa kanter som bidrar till att proppen                                                                                 sitter kvar även i den vanliga cigarettändaren. Vikt 15,6 g.

Förp 1/10

Product Categories: