ENDAST GROSSISTFÖRSÄLJNING


Red Line SI-Alcohol 60136

SKU:  60136
Quantity:   

Alkoholbränsle (E85, Etanol och Metanol) är mkt torrt och strävt. Detta leder till slitage i

spridare, bränslepump och i cylindrarna. SI-Alcohol är utvecklat för att förhindra slitage

och korrision även under de mest påfrestande förhållanden. Med förbättrad smörjning

får man jämnare motorgång och bättre förbränning med mer effekt och renare avgaser.

Red Line SI-Alcohol är utvecklad för att fungera tillsammans med katalysatorer och

kan utan risk för skador användas kontinuerligt. 443ml.

Förp 1/12.

Product Categories: