ENDAST GROSSISTFÖRSÄLJNING


Sonax Oil Treatment 616100

SKU:  616100
Quantity:   

Minskar slitage på motorn. Den speciella smörjsubstansen med

antifriktionsmedel bildar en motståndskraftig, smörjande film på

alla rörliga delar. Håller oljans viskositet stabil och oljetrycket

normalt även vid höga temperaturer. Möjliggör längre oljebytarintervaller.

Ger märkbart mindre bränsle- och oljeförbrukning samt bättre

prestanda i slitna motorer.

250 ml.

förp 1/12.

Product Categories: