ENDAST GROSSISTFÖRSÄLJNING


Motorsvets Holts 60170

SKU:  60170
Quantity:   

Flytande tätningsmedel för varaktig reparation av invändiga och

utvändiga läckage på cylinderblock, vattenmantlar etc. Fungerar

på gjutgods, stål och aluminium och är beständigt mot höga temp-

eraturer, vattentryck och vibration. Kan användas för varje vattenkyld

motor och täpper ej till vattenkanaler.

500 ml.

Förp 1/6.

Product Categories: